Každý první pátek v měsíci JAZZ JAM SESSION od 20 hod


 P R O G R A M   D Z I U P L I 


 

24.11.

19,oo

ANNA CIEPLAK – (spotkanie autorskie/autorské čtení )●

 

1.12.

20,oo

Jazz Jam Session 

 

3.12.

19,oo

B A B U  K R Ó L (alternative rock)●  babukrol.bandcamp.com/

wejście/vstupné 120CZK/20PLN

Babu Król to wspólny projekt znanych postaci polskiej sceny alternatywnej –

Bajzla i Budynia (znanych m. in. z projektów Pogodno i Bajzel)

● realizowane w ramach projektu Independent.pl – spotkanie z polską kulturą niezależną  i

wspierane przez:

realizace v rámci projektu Independent.pl – setkání s polskou nezávislou kulturou – podpořeno: 

Ministerstwo Kultury RC

Senat RP

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Konsulat Generalny RP w Ostrawie 

Fundusz Rozwoju Zaolzia 

Miasto Czeski Cieszyn 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą.