Klub Dziupla provozuje Sdružení polské mládeže v České Republice (SMP) a funguje od roku 2008, avšak samotné místo a název klubu je mnohem starší. Budova, ve které se nachází Dziupla vznikla jako dům pro dělníky stavějící hotel Piast v meziválečném období. Od 60-tých let funguje zde klub, nejdříve jako klub Polský učitelů v ČR, potom mládežnický klub "Dziupla" při PZKO (Polský svaz kulturně-osvětový). Autorem názvu klubu je údajně těšínský básník Henryk Jasiczek (1919.1976). V letech 1990-96 klub vedlo SMP, později (do roku 2008) klub existoval jako hospoda soukromého pronajimatele, ale název zůstává pořád stejný - DZIUPLA ( přeloženo do češtiny jako "Doupě", díra v pařezu kde bydlí veverka a jiné zvířata).

      V průběhu let se DZIUPLA stala kultovním místem, kde se setkávaly a "pařily" další generace těšínské mládeže. V době komunismu na jazzové a rockové koncerty se sjížděli lidé dokonce z Prahy.

      Nynější činnost klubu navazuje na kulturní tradice z minulých let, a je místem dobré hudby a nezávislé kultury.