Każdy pierwszy piątek miesiąca JAZZ JAM SESSION od godz 20,oo


 P R O G R A M  D Z I U P L I


 

3.11.

20,oo

Jazz Jam Session

 

4.11.

20,oo

FIVE HEADS (jazz-fusion) bandzone.cz/fiveheads

wejście/vstupné 60CZK/10PLN

9.11.

19,oo

JANUSZ KASPROWICZ + STANISŁAW MARICZENKO januszkasprowicz.pl

(poezja śpiewana – zpívaná poezie)

 

16.11.

19,oo

FLEGMA (jazz-rock)● bandzone.cz/flegma

koncert w ramach Cieszyńskiego Festiwalu Jazzowego/koncert v rámci Těšínského

jazzového festivalu

24.11.

19,oo

ANNA CIEPLAK – (spotkanie autorskie/autorské čtení )●

 

1.12.

20,oo

Jazz Jam Session

 

3.12.

19,oo

B A B U K R Ó L (alternative rock)● babukrol.bandcamp.com/

wejście/vstupné 120CZK/20PLN

Babu Król to wspólny projekt znanych postaci polskiej sceny alternatywnej –

Bajzla i Budynia (znanych m. in. z projektów Pogodno i Bajzel)

● realizowane w ramach projektu Independent.pl – spotkanie z polską kulturą niezależną i

wspierane przez:

realizace v rámci projektu Independent.pl – setkání s polskou nezávislou kulturou – podpořeno:

Ministerstwo Kultury RC

Senat RP

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

Fundusz Rozwoju Zaolzia

Miasto Czeski Cieszyn

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą.